Ondernemer en fiets van de zaak

Hoe zit het eigenlijk als je zelf ondernemer bent en je wilt een (elektrische) fiets op de zaak ?
Kan dat of beter gezegd loont zich dat ?

Het kan :
Voor de fiets geldt als hoofdregel : Gebruik je de fiets minimaal 10% zakelijk dan mag je kiezen of je hem op de zaak zet of niet en gebruik je hem 90% of meer zakelijk dan ben je zelfs verplicht om hem als zakelijk aan te merken. Woon-werkverkeer wordt door de belastingdienst als zakelijk betiteld.
Wat betekent dat ?
Aanmerken als zakelijk betekent dat alle kosten ten laste komen van de winst.
Dat geldt voor de kosten van de aanschaf maar ook voor de kosten als onderhoud, verzekering, reparaties en eventueel stallingskosten.
Dat betekent ook dat als je fiets, exclusief btw minimaal €450,- kost, je erop moet afschrijven. (max 20% per jaar).
Je kunt in bepaalde gevallen zelfs investeringsaftrek claimen. De zogenaamde KIA ( kleinschalige InvesteringsAftrek).
Privégebruik Fiets.
Net als bij privé gebruik auto heb je ook bij de fiets te maken met een privé gebruik. Dit houdt in dat als je de fiets privé gebruikt dat je voor dat percentage dat de fiets privé gebruikt wordt, geen kosten mag aftrekken.  Heel simpel gebruik je je fiets voor 50% privé, dan mag je ook maar 50% van alle kosten (dus ook de btw) als zakelijke kosten aftrekken.
Anders dan bij de auto mag je het privé gebruik van de fiets schatten en hoef je dus geen kilometeradministratie bij te houden. Hierbij is het wel van belang om reëel te blijven. Heb je twee fietsen dan is het makkelijk om aan te tonen dat 1 fiets zakelijk wordt gebruikt en de ander niet. Maar stel je bent lid van een fietsclub of je hebt een sportfiets dan kun je op 10 vingers natellen dat dit het privégebruik aanzienlijk kan verhogen.
B.T.W.
Al kort werd boven aangegeven dat je btw kunt aftrekken bij aanschaf en reparatie en onderhoud. Ook werd aangegeven dat bij privé gebruik slechts een deel van de kosten aftrekbaar is en dat geldt dus ook voor teruggevraagde btw. Er zal een verrekening moeten plaatsvinden in de btw.
Stel je houdt de fiets in privé?

Als de fiets voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt, kun je kiezen om de fiets al dan niet privé te houden.  Kies je ervoor om de fiets privé te rijden dan kun je geen werkelijke kosten aftrekken maar je mag wel per gereden km een bedrag van €0,19 ten laste brengen van de winst. Stel je woont 10 kilometer van kantoor en je fietst iedere dag naar je eigen kantoor dan heb je het in een jaar over 10km X 5 werkdagen X 48 werkweken X 0,19 ct  wat uitkomt op een bedrag van € 456,-

Loont het zich?
Als je het bovenstaande bekijkt dan kan het , indien het fiscaal mogelijk is, aantrekkelijk zijn om de fiets op de zaak te zetten. Je geniet dan naast de aftrekbare kosten het voordeel van de btw-teruggave en eventueel de KIA ( Kleinschalige InvesteringsAftrek). Zeker bij een nieuwe dure elektrische fiets kan dat behoorlijk lonen. Realiseer je wel dat de fiets minimaal 10% zakelijk gebruikt moet worden en dat je alleen het procentuele zakelijke gebruik van de kosten kunt aftrekken.

Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De oude VAR-verklaring  is alweer een tijdje afgeschaft en op dit moment worden er al volop modelovereenkomsten gemaakt en gebruikt. De belastingdienst heeft op dit moment 30 goedgekeurde  voorbeeldmodelovereenkomsten op hun site staan, deze worden echter vaak te algemeen gevonden door zowel de opdrachtgevers als zelfstandigen. Veel brancheorganisaties en zzp-ers stellen derhalve hun eigen overeenkomst op. Deze overeenkomsten moeten wel nog aan de belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring.
Hoe staat het nu met deze overeenkomsten? Het ministerie van financiën heeft hiertoe een WOB-verzoek ingediend bij de belastingdienst.

In het ingediende WOB- verzoek werd om informatie verzocht met betrekking tot het openbaar maken van de stand van zaken met betrekking tot het beoordelen van de VAR-vervangende modelovereenkomsten volgens de wet DBA. Het ministerie van financiën heeft nu beslist om aan de openbaarheid tegemoet te komen voorzover zij informatie heeft. Zie eventueel onderstaande brief.

Brief financiën : WOB verzoek

Uit de brief blijkt dat er 4.481 modelovereenkomsten zijn ingediend. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bedraagt 370.

Het aantal afgekeurde/afgewezen overeenkomsten bedraagt 1033.
Het aantal teruggetrokken overeenkomsten die dus niet meer beoordeeld zullen worden bedraagt 814.

Het gemiddeld toetsingstraject bedraagt 10,8 wkn.
Er worden geen redenen bijgehouden waarom overeenkomsten worden afgekeurd.
Er zijn dus nog 2264 modellen in behandeling.

Meer informatie op onze site:
wetsvoorstel-var-wordt-beschikking-geen-loonheffingen-bgl
var-en-bgl

of op de site van de belastingdienst