Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De oude VAR-verklaring  is alweer een tijdje afgeschaft en op dit moment worden er al volop modelovereenkomsten gemaakt en gebruikt. De belastingdienst heeft op dit moment 30 goedgekeurde  voorbeeldmodelovereenkomsten op hun site staan, deze worden echter vaak te algemeen gevonden door zowel de opdrachtgevers als zelfstandigen. Veel brancheorganisaties en zzp-ers stellen derhalve hun eigen overeenkomst op. Deze overeenkomsten moeten wel nog aan de belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring.
Hoe staat het nu met deze overeenkomsten? Het ministerie van financiën heeft hiertoe een WOB-verzoek ingediend bij de belastingdienst.

In het ingediende WOB- verzoek werd om informatie verzocht met betrekking tot het openbaar maken van de stand van zaken met betrekking tot het beoordelen van de VAR-vervangende modelovereenkomsten volgens de wet DBA. Het ministerie van financiën heeft nu beslist om aan de openbaarheid tegemoet te komen voorzover zij informatie heeft.

Uit de brief blijkt dat er 4.481 modelovereenkomsten zijn ingediend. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bedraagt 370.

Het aantal afgekeurde/afgewezen overeenkomsten bedraagt 1033.
Het aantal teruggetrokken overeenkomsten die dus niet meer beoordeeld zullen worden bedraagt 814.

Het gemiddeld toetsingstraject bedraagt 10,8 wkn.
Er worden geen redenen bijgehouden waarom overeenkomsten worden afgekeurd.
Er zijn dus nog 2264 modellen in behandeling.

Meer informatie op onze site:
wetsvoorstel-var-wordt-beschikking-geen-loonheffingen-bgl
var-en-bgl