Betaling lonen, nieuwe wetgeving

Door het parlement is de WAS aangenomen. De WAS staat voor Wet Aanpak Schijnconstructies.
De Was is voortgekomen uit afspraken die vastgelegd zijn geworden in het Sociaal Akkoord van april 2013.
Wat houdt deze Wet precies in?

De WAS is bedoeld om schijnconstructies aan te pakken.

Een schijnconstructie wordt onder andere in het leven geroepen doordat zzp-ers werkzaam zijn bij een opdrachtgever, waarbij ze dezelfde handelingen verrichten als de werknemers van de opdrachtgever. In feite is dus zo’n zzp-er verkapt in dienst maar de opdrachtgever geeft je geen contract en draagt daarom ook geen premies voor je af.
Het aantal zzp-ers dat op deze manier aan het werk is neemt steeds meer toe. Er is sprake van een schijnzelfstandigheid.
Om deze schijnzelfstandigheid aan te pakken of tegen te gaan is er per 1 juli 2015 een nieuwe wet gaan gelden.

Het is de bedoeling dat deze wet de basis vormt voor gelijk loon voor gelijk werk. Onderbetaling van werknemers , uitbuiting en oneerlijke concurrentie zouden zo voorkomen moeten worden.

Wat geldt er per 1 juli 2015
– De opdrachtgever of werkgever (ook in een keten) is aansprakelijk als minder dan het cao-loon betaald wordt.
– De inspectie SZW maakt alle namen bekend van de bedrijven die ze gecontroleerd hebben
– Werkgeversorganisaties en werknemers organisaties gaan informatie uitwisselen als ze het vermoeden hebben dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.
Vanaf 1 januari 2016 worden de andere onderdelen actief
– Opdrachtgever of werkgever moet tenminste het wettelijk minimumloon uitbetalen. Hierop mogen geen inhoudingen en of verrekeningen meer plaatsvinden zoals bijv. kosten huisvesting of ziekenfonds
– De betaling van tenminste het minimumloon dient giraal plaats te vinden , dat betekent dat het loon op giro of bank moet worden overgemaakt.
– Op de loonstrook dient de specificatie van de onkostenvergoedingen te staan.