Bitcoins en inkomstenbelasting

Door de koersexplosie zijn bitcoins volop in de belangstelling van veel mensen. Moeten deze bitcoins in de aangifte Inkomstenbelasting worden vermeld ? Zo ja onder welke post?

Bitcoins in de aangifte inkomstenbelasting 2017
In box 3 moet het inkomen uit sparen en beleggen worden vermeld.
Bitcoins vallen onder inkomen uit sparen en beleggen en moeten aangegeven worden onder de post overige bezittingen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de peildatum 1 januari 2017. De per 1 januari aanwezige bitcoins vermenigvuldigd met de dagkoers per 1 januari 2017 (circa € 900) moet worden vermeld in de aangifte Inkomstenbelasting 2017. Koerswijzigingen na 1 januari 2017 hebben geen invloed op de aan te geven waarde van de bitcoins per 1 januari 2017. (heeft u bitcoins verworven in de loop van 2017, dan hoeft u die niet aan te geven in de aangifte Inkomstenbelasting 2017, immers per 1 januari 2017 had u geen bitcoins).

De waarde van de bitcoins wordt opgeteld bij het per 1 januari 2017 aanwezige saldo van de overige bezittingen minus schulden (bijvoorbeeld banksaldi, effecten en onroerende zaken niet zijnde de eigen woning). Hierop mag een vrijstelling van € 25.000 per persoon (fiscaal partners dus € 50.000) in mindering worden gebracht.

Daarnaast bestaat er een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare produkten. Deze vrijstelling bedraagt € 522 per persoon en voor fiscale partners € 1.044. Het is verdedigbaar dat bitcoins ook onder deze vrijstelling vallen maar zeker is dit op dit moment niet. We zullen de reactie van de fiscus moeten afwachten in deze.

Rekening houdende met het bovenstaande wordt de grondslag voor de heffing van inkomstenbelasting uit sparen en beleggen (box 3) als volgt bepaald:
Bezittingen – algemene vrijstelling – vrijstelling contant geld = grondslag voor inkomsten uit sparen en beleggen (box 3).

Over de grondslag voor inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) (=bezittingen – € 25.000 (of € 50.000 ingeval van fiscaal parnerschap) – € 522 (of € 1.044 in geval van fiscaal partnerschap) is inkomstenbelasting verschuldigd. Deze verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt

  • bij een grondslag tussen 0 en € 75.000 0,861%
  • bij een grondslag tussen 75.001 t/m 975.000 € 646 + 1,38% over het meerdere
  • bij een grondslag boven 975.001 € 13.066 + 1,617% over het meerdere