LIV oftewel LageInkomensVoordeel. Een nieuwe subsidie vanaf 2017.

Wat houdt deze nieuwe subsidie in?
Vanaf 2017 krijgen werkgevers een subsidie voor werknemers met een laag inkomen. Met een werknemer met laag inkomen wordt bedoeld een werknemer met een loon tussen 100 % en 120 % van het minimumloon voor een 23-jarige.

De subsidie geldt voor alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, ook als u ze al voor 2017 in dienst hebt.

De subsidie is automatisch. Zodra alle gegevens op de loonaangifte zijn ingevuld zal het UWV automatisch berekenen of u wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie.

De subsidie is onafhankelijk van al verrekende premiekortingen.

U ontvangst de subsidie achteraf dus de subsidie van 2017 ontvangt u in 2018.

Voorwaarden LIV :

-Het gemiddelde uurloon is minimaal € 9,89 doch niet meer dan € 10,88. (op basis van minimum loon 2016). De te ontvangen subsidie bedraagt dan €1,01 per uur met een maximum van € 2.000,- per jaar.
-Het gemiddelde uurloon is minimaal € 10,88 doch niet meer dan € 11,87. (op basis van minimum loon 2016). De te ontvangen subsidie bedraagt dan € 0,51 per uur met een maximum van € 1.000,- per jaar.
-De werknemer wordt voor tenminste 1.248 uur opgenomen in de administratie (gemiddeld 24 uur per week) per kalenderjaar.
-De werknemer heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
-De werknemer is in dienstbetrekking ( dus dit geldt niet voor oud-werknemers die nog iets krijgen)

Nieuwsgierig? Controleer of u recht heeft op het lageinkomensvoordeel via de
belastingdienst en ga naar de regelhulp en voer de gevraagde gegevens in.

Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De oude VAR-verklaring  is alweer een tijdje afgeschaft en op dit moment worden er al volop modelovereenkomsten gemaakt en gebruikt. De belastingdienst heeft op dit moment 30 goedgekeurde  voorbeeldmodelovereenkomsten op hun site staan, deze worden echter vaak te algemeen gevonden door zowel de opdrachtgevers als zelfstandigen. Veel brancheorganisaties en zzp-ers stellen derhalve hun eigen overeenkomst op. Deze overeenkomsten moeten wel nog aan de belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring.
Hoe staat het nu met deze overeenkomsten? Het ministerie van financiën heeft hiertoe een WOB-verzoek ingediend bij de belastingdienst.

In het ingediende WOB- verzoek werd om informatie verzocht met betrekking tot het openbaar maken van de stand van zaken met betrekking tot het beoordelen van de VAR-vervangende modelovereenkomsten volgens de wet DBA. Het ministerie van financiën heeft nu beslist om aan de openbaarheid tegemoet te komen voorzover zij informatie heeft. Zie eventueel onderstaande brief.

Brief financiën : WOB verzoek

Uit de brief blijkt dat er 4.481 modelovereenkomsten zijn ingediend. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bedraagt 370.

Het aantal afgekeurde/afgewezen overeenkomsten bedraagt 1033.
Het aantal teruggetrokken overeenkomsten die dus niet meer beoordeeld zullen worden bedraagt 814.

Het gemiddeld toetsingstraject bedraagt 10,8 wkn.
Er worden geen redenen bijgehouden waarom overeenkomsten worden afgekeurd.
Er zijn dus nog 2264 modellen in behandeling.

Meer informatie op onze site:
wetsvoorstel-var-wordt-beschikking-geen-loonheffingen-bgl
var-en-bgl

of op de site van de belastingdienst