AVG

De wet AVG houdt ons allemaal bezig.
Als belastingadvieskantoor en administratiekantoor hebben wij natuurlijk met persoonsgegevens te maken. Immers de diensten die we verrichten zijn persoonsgebonden.
Natuurlijk zijn wij ons daar altijd zeer van bewust geweest en hebben we altijd dusdanig gewerkt om uw gegevens zo veilig en privaat mogelijk te houden.
De wet AVG biedt ons nog meer handvatten en regels om hier nog zorgvuldiger mee om te gaan. Daar hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Hier heeft u vooralsnog nog niets van gemerkt maar om onze dienstverlening in de toekomst AVG-bestendig te houden moeten we straks ook de puntjes op de i zetten.
In ieder geval hebben wij de benodigde privacy-verklaring nu gepubliceerd.
In de privacy verklaring kunt u lezen welke gegevens wij allemaal kunnen gebruiken, wanneer en waarvoor.
Bij communicatie van ons naar u toe zult u onderaan de mail of brieven een verwijzing vinden naar deze verklaring.

Onze privacy-verklaring kunt u vanaf nu vinden onder de menu tabblaadjes.
https://www.coenenbelastingadvies.nl/privacy-verklaring-avg/

Minimumloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon zijn per 1 januari 2016 enigszins verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2016:
per maand:     € 1.524,60
per week:               351,85
per dag:                    70,37

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Wettelijk minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar Continue Reading…