RB Prinsjesdag special 2015

Onderstaand de prinsjesdagspecial van onze beroepsgroep Register Belasting Adviseurs welke is opgesteld door het Register Belastingadviseurs in samenwerking met Fiscaal Up To Date.

RB Prinsjesdagspecial 2015

RB logo voor internet (gif)

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2016 NAAR TWEEDE KAMER

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert volgens de Koning de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.

De fiscale maatregelen zijn opgenomen in de volgende vijf wetsvoorstellen:
1. Belastingplan 2016
2. Overige fiscale maatregelen 2016
3. Wet tegemoetkomingen loondomein
4. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
5. Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

De staatssecretaris heeft in een begeleidende brief bij het Belastingplan 2016 ook een aantal maatregelen ter vereenvoudiging van de belastingwetgeving genoemd, die nog worden onderzocht. Continue Reading…

Uitstel van betaling van belastingaanslagen

Het kan gebeuren dat u een belastingaanslag ontvangt die u op dat moment niet op tijd kunt betalen.
In een dergelijk geval kunt u vragen om uitstel van betaling. Ook kunt u vragen om uitstel van betaling voor een deel van de aanslag.

Uitstel van betaling kan op twee manieren worden aangevraagd, telefonisch en schriftelijk. Telefonisch uitstel vragen bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543) is mogelijk voor maximaal 4 maanden na de op de aanslag genoemde laatste vervaldag. Wilt u langer dan 4 maanden uitstel dan moet u dit schriftelijk doen.

Aan het telefonisch uitstel aanvragen zijn een aantal voorwaarden verbonden te weten: Continue Reading…