De zwangere zelfstandige

Als zwangere zelfstandige heb je op grond van het VN vrouwenverdrag recht op de ZEZ- regeling ( Zelfstandig en Zwanger-regeling). Deze uitkering van 16 weken is aan te vragen bij het UWV.

In de periode tussen 2004 en 2008 heeft de regering geen ZEZ-uitkeringen toegekend. Daarover lopen al jaren procedures.

Was je zwanger in de periode 1-08-2004 en 4-06-2008 en was je zelfstandige?

Dan is het zaak het onderstaande in de gaten te houden. Er wordt al jaren geprocedeerd over de vraag of de overheid verplicht is om tijdens deze periode een zwangerschapsuitkering (ZEZ) toe te kennen.
In een recente uitspraak van 26-09-2016 door Rechtbank Midden-Nederland is beslist dat dit inderdaad het geval is.
De rechtbank Amsterdam heeft op 29-09-2016 hierop afwijzend geoordeeld. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend en nu is het wachten op het eindoordeel.

De ZEZ uitkering ( Zelfstandig En Zwanger-regeling ) is alsnog aan te vragen bij het UWV. Via de website van het UWV kunt u het aanvraagformulier vinden en vervolgens op de tegel zwanger ZEZ klikken.
Bij punt 9 vermeldt u dat u een beroep doet op de uitspraak Rechtbank Midden-Nederland en moet u verzoeken deze beslissing aan te houden totdat de Centrale Raad heeft beslist.
Wordt de aanvraag toch afgewezen maak dan bezwaar tegen deze afwijzing.

Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De oude VAR-verklaring  is alweer een tijdje afgeschaft en op dit moment worden er al volop modelovereenkomsten gemaakt en gebruikt. De belastingdienst heeft op dit moment 30 goedgekeurde  voorbeeldmodelovereenkomsten op hun site staan, deze worden echter vaak te algemeen gevonden door zowel de opdrachtgevers als zelfstandigen. Veel brancheorganisaties en zzp-ers stellen derhalve hun eigen overeenkomst op. Deze overeenkomsten moeten wel nog aan de belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring.
Hoe staat het nu met deze overeenkomsten? Het ministerie van financiën heeft hiertoe een WOB-verzoek ingediend bij de belastingdienst.

In het ingediende WOB- verzoek werd om informatie verzocht met betrekking tot het openbaar maken van de stand van zaken met betrekking tot het beoordelen van de VAR-vervangende modelovereenkomsten volgens de wet DBA. Het ministerie van financiën heeft nu beslist om aan de openbaarheid tegemoet te komen voorzover zij informatie heeft. Zie eventueel onderstaande brief.

Brief financiën : WOB verzoek

Uit de brief blijkt dat er 4.481 modelovereenkomsten zijn ingediend. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bedraagt 370.

Het aantal afgekeurde/afgewezen overeenkomsten bedraagt 1033.
Het aantal teruggetrokken overeenkomsten die dus niet meer beoordeeld zullen worden bedraagt 814.

Het gemiddeld toetsingstraject bedraagt 10,8 wkn.
Er worden geen redenen bijgehouden waarom overeenkomsten worden afgekeurd.
Er zijn dus nog 2264 modellen in behandeling.

Meer informatie op onze site:
wetsvoorstel-var-wordt-beschikking-geen-loonheffingen-bgl
var-en-bgl

of op de site van de belastingdienst