JLM Coenen Belastingadvies Bv, is zich zeer bewust van haar kwetsbaarheid als klein kantoor. In het geval van ziekte en/of een andere calamiteit kan een planning helemaal door elkaar gegooid worden.
Daar administraties en belastingen vaak met uiterste inleverdatums te maken hebben, is het dus zeer belangrijk om vooral de continuïteit te waarborgen.

JLM Coenen Belastingadvies BV mag zich zeer gelukkig prijzen dat zij in het geval van calamiteiten zal worden bijgestaan door een  aantal kleine bevriende en natuurlijk ook zeer deskundige administratiekantoren.
Dit houdt in dat het werk in geval van nood  gewoon door zal kunnen gaan en aangiftes, jaarrekeningen en deponeringen tijding ingediend kunnen worden.