Is de fiscus toch attent ?

Ter info :

In de loop van de maand oktober zullen een heleboel belastingplichtigen een brief van de belastingdienst krijgen.
Deze brieven worden verstuurd omdat deze mensen waarschijnlijk te veel belasting hebben betaald. Om de teveel betaalde belasting terug te krijgen adviseert de belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting 2014 in te vullen om zodoende uit te rekenen of/en hoeveel geld je terug krijgt.

Er zijn 3 groepen belastingplichtigen waarnaar deze brieven zullen worden verstuurd :
1) Ouder/ verzorger van kinderen van 0-12
2) Ouder/ verzorger van kinderen van 13 – 21
3) Belastingplichtigen van 22 jaar en ouder