LIV oftewel LageInkomensVoordeel. Een nieuwe subsidie vanaf 2017.

Wat houdt deze nieuwe subsidie in?
Vanaf 2017 krijgen werkgevers een subsidie voor werknemers met een laag inkomen. Met een werknemer met laag inkomen wordt bedoeld een werknemer met een loon tussen 100 % en 120 % van het minimumloon voor een 23-jarige.

De subsidie geldt voor alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, ook als u ze al voor 2017 in dienst hebt.

De subsidie is automatisch. Zodra alle gegevens op de loonaangifte zijn ingevuld zal het UWV automatisch berekenen of u wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie.

De subsidie is onafhankelijk van al verrekende premiekortingen.

U ontvangst de subsidie achteraf dus de subsidie van 2017 ontvangt u in 2018.

Voorwaarden LIV :

-Het gemiddelde uurloon is minimaal € 9,89 doch niet meer dan € 10,88. (op basis van minimum loon 2016). De te ontvangen subsidie bedraagt dan €1,01 per uur met een maximum van € 2.000,- per jaar.
-Het gemiddelde uurloon is minimaal € 10,88 doch niet meer dan € 11,87. (op basis van minimum loon 2016). De te ontvangen subsidie bedraagt dan € 0,51 per uur met een maximum van € 1.000,- per jaar.
-De werknemer wordt voor tenminste 1.248 uur opgenomen in de administratie (gemiddeld 24 uur per week) per kalenderjaar.
-De werknemer heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
-De werknemer is in dienstbetrekking ( dus dit geldt niet voor oud-werknemers die nog iets krijgen)