Minimumloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon zijn per 1 januari 2016 enigszins verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2016:
per maand:     € 1.524,60
per week:               351,85
per dag:                    70,37

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Wettelijk minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar

 hebben recht op een lager bruto wettelijk minimum loon. Dat lager bruto wettelijk minimum loon per leeftijd is als volgt:
22 jaar: € 1.295,90 per maand
21 jaar: € 1.105,35 per maand
20 jaar: € 937,65 per maand
19 jaar: € 800,40 per maand
18 jaar: € 693,70 per maand
17 jaar: € 602,20 per maand
16 jaar: € 526,00 per maand
15 jaar: € 457,40 per maand

Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 januari 2015 als volgt:
36-urige werkweek: € 9,78
38-urige werkweek: € 9,26
40-urige werkweek: € 8,80