Ondernemer en fiets van de zaak

Hoe zit het eigenlijk als je zelf ondernemer bent en je wilt een (elektrische) fiets op de zaak ?
Kan dat of beter gezegd loont zich dat ?

Het kan :
Voor de fiets geldt als hoofdregel : Gebruik je de fiets minimaal 10% zakelijk dan mag je kiezen of je hem op de zaak zet of niet en gebruik je hem 90% of meer zakelijk dan ben je zelfs verplicht om hem als zakelijk aan te merken. Woon-werkverkeer wordt door de belastingdienst als zakelijk betiteld.
Wat betekent dat ?
Aanmerken als zakelijk betekent dat alle kosten ten laste komen van de winst.
Dat geldt voor de kosten van de aanschaf maar ook voor de kosten als onderhoud, verzekering, reparaties en eventueel stallingskosten.
Dat betekent ook dat als je fiets, exclusief btw minimaal €450,- kost, je erop moet afschrijven. (max 20% per jaar).
Je kunt in bepaalde gevallen zelfs investeringsaftrek claimen. De zogenaamde KIA ( kleinschalige InvesteringsAftrek).
Privégebruik Fiets.
Net als bij privé gebruik auto heb je ook bij de fiets te maken met een privé gebruik. Dit houdt in dat als je de fiets privé gebruikt dat je voor dat percentage dat de fiets privé gebruikt wordt, geen kosten mag aftrekken.  Heel simpel gebruik je je fiets voor 50% privé, dan mag je ook maar 50% van alle kosten (dus ook de btw) als zakelijke kosten aftrekken.
Anders dan bij de auto mag je het privé gebruik van de fiets schatten en hoef je dus geen kilometeradministratie bij te houden. Hierbij is het wel van belang om reëel te blijven. Heb je twee fietsen dan is het makkelijk om aan te tonen dat 1 fiets zakelijk wordt gebruikt en de ander niet. Maar stel je bent lid van een fietsclub of je hebt een sportfiets dan kun je op 10 vingers natellen dat dit het privégebruik aanzienlijk kan verhogen.
B.T.W.
Al kort werd boven aangegeven dat je btw kunt aftrekken bij aanschaf en reparatie en onderhoud. Ook werd aangegeven dat bij privé gebruik slechts een deel van de kosten aftrekbaar is en dat geldt dus ook voor teruggevraagde btw. Er zal een verrekening moeten plaatsvinden in de btw.
Stel je houdt de fiets in privé?

Als de fiets voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt, kun je kiezen om de fiets al dan niet privé te houden.  Kies je ervoor om de fiets privé te rijden dan kun je geen werkelijke kosten aftrekken maar je mag wel per gereden km een bedrag van €0,19 ten laste brengen van de winst. Stel je woont 10 kilometer van kantoor en je fietst iedere dag naar je eigen kantoor dan heb je het in een jaar over 10km X 5 werkdagen X 48 werkweken X 0,19 ct  wat uitkomt op een bedrag van € 456,-

Loont het zich?
Als je het bovenstaande bekijkt dan kan het , indien het fiscaal mogelijk is, aantrekkelijk zijn om de fiets op de zaak te zetten. Je geniet dan naast de aftrekbare kosten het voordeel van de btw-teruggave en eventueel de KIA ( Kleinschalige InvesteringsAftrek). Zeker bij een nieuwe dure elektrische fiets kan dat behoorlijk lonen. Realiseer je wel dat de fiets minimaal 10% zakelijk gebruikt moet worden en dat je alleen het procentuele zakelijke gebruik van de kosten kunt aftrekken.