Uitstel van betaling van belastingaanslagen

Het kan gebeuren dat u een belastingaanslag ontvangt die u op dat moment niet op tijd kunt betalen.
In een dergelijk geval kunt u vragen om uitstel van betaling. Ook kunt u vragen om uitstel van betaling voor een deel van de aanslag.

Uitstel van betaling kan op twee manieren worden aangevraagd, telefonisch en schriftelijk. Telefonisch uitstel vragen bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543) is mogelijk voor maximaal 4 maanden na de op de aanslag genoemde laatste vervaldag. Wilt u langer dan 4 maanden uitstel dan moet u dit schriftelijk doen.

Aan het telefonisch uitstel aanvragen zijn een aantal voorwaarden verbonden te weten: Continue Reading…

Voorlopige aanslag 2015

Vanaf 2015 gaat de belastingdienst de voorlopige aanslag voor het jaar 2015 baseren op de definitieve gegevens van 2013. Het aantal door de belastingdienst te versturen/verstuurde voorlopige aanslagen zal toenemen in 2015 ten opzichte van 2014 ( in 2015 circa 2 miljoen in 2014 circa 1,5 miljoen) (Uit brief van staatssecretaris van Financien DGB/2015/238u).

Het jaar 2015 is door deze handelwijze een jaar waarin belastingheffing over 2 jaren is te verwachten, de definitieve aanslag voor het jaar 2014 en de voorlopige aanslag voor het jaar 2015. Om tegemoet te komen aan eventuele betalingsproblemen is besloten om alle mensen met een te betalen bedrag over het jaar 2014 een uitstel van betaling te verlenen van vier maanden.