Is jouw BTW Oké ?

Onze Nederlandse btw blijkt voor sommige ondernemers nogal eens een struikelblok te zijn. Laat staan wanneer je dan ook nog met buitenland situaties te maken krijgt.
Dat we btw berekenen en moeten afdragen of kunnen terugvragen dat is de meeste ondernemers wel duidelijk. Maar wist je dat er best wel wat wetjes en regeltjes zijn waar je rekening mee moet houden?
Want wanneer mag je eigenlijk btw terugvragen?
Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om de btw-aangifte in eigen hand te nemen. Immers heel veel boekhoudprogramma’s bieden deze mogelijkheid. Dus hoe zit dat dan met je BTW administratie en je BTW – aangifte? Hoe doe je het goed zodat je met de jaarrekening niet voor onnodige dure verassingen komt te staan ?
De belangrijkste zaken heeft Snelstart voor ons op een rijtje gezet in weer een duidelijk E-Bookje . Het E boekje vind je ook hier

De nieuwe Kleine OndernemersRegeling ( K.O.R. )

 

WAT IS HET ?
De nieuwe K.O.R.  is een vereenvoudiging van de oude regeling . Bij de oude regeling werd gekeken naar de per saldo af te dragen BTW.  
Zat je als ondernemer onder de €1883 ,- aan af te dragen btw,  dan kwam je hiervoor in aanmerking en mocht je het btw-bedrag gedeeltelijk dan wel geheel (onder de €1345,-) terugvragen.

Bij de nieuwe ko-regeling bestaat de grondslag uit gerealiseerde omzet.
De nieuwe K.O.R. houdt in dat als je een omzet draait beneden de €20.000,- je vrijgesteld kunt worden van de BTW- heffing en de daarbij horende administratieve verplichtingen.
Dit betekent kortweg,  * geen aangiftes,
                                         * beperkte administratieve verplichting
                                         * geen vermelding van het btw nr. op de  facturen
                                         * geen aftrek van btw

WELKE OMZET TELT MEE VOOR DE GRENSBEPALING VAN € 20.000,- ?
Alle omzet telt mee behalve:
*de omzet van bepaalde btw-vrijgestelde diensten: zoals medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijver journalisten. (De omzet van levering en verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en omzet uit verzekeringen tellen wel mee voor de grensbepaling.)
*niet in Nederland met btw belaste omzet ( Deze is belast in buitenland) .
*omzet van verkoop roerende of onroerende bedrijfsmiddelen. ( Dit is
geen omzet in het kader van verlies en winst maar een incidentele verkoop
van een balanspost )

Kiezen voor de nieuwe K.O.R.  
Je kunt kiezen om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling. De keuze moet vóór 20 november 2019  binnen zijn bij de belastingdienst en kan alleen via het speciale aanmeldformulier

WAT ZIJN DE VOORDELEN ?
* Je draagt geen btw af over de omzet.

* Je hoeft geen btw- aangifte te doen.
! let wel, heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd ? Dan moet je aangifte omzetbelasting doen.
* Je hoeft geen facturen uit te reiken.
Mocht de klant erom vragen dan mag op de facturen geen btw-bedrag genoemd worden en mag er geen btw-nr. vermeld worden. (doe je dit wel dan val je automatisch weer in de btw sfeer). Vermeldt op de factuur dat er sprake is van vrijstelling van btw.
* Je hoeft geen volledige btw- administratie bij te houden.
! let wel, voor de IB aangifte moet je een boekhouding bijhouden.

 

WAT ZIJN DE NADELEN ?
* Je kiest de nieuwe K.O.R. vooruit voor een periode van drie jaar. Dat wil zeggen dat je vooraf moet inschatten wat de volgende 3 jaar gaat gebeuren.
* Als je investeringen doet dan kun je de btw hierover niet terug vragen.
* Is je voorbelasting hoger dan je btw afdracht dan krijg je deze ook niet meer terug.
* een vergunning voor verlegging van btw bij invoer kan niet meer worden toegepast.
* je kunt niet opteren voor btw-belaste verhuur bij onroerende zaken. (als je al opteert voor btw-belaste verhuur dan kun je niet kiezen voor de nieuwe K.O.R.)
* Zodra je omzet in enig tijd van het jaar boven de €20.000,- uitkomt vervalt de K.O.R. direct. Daarmee vervallen ook alle administratieve vrijstellingen/ voordelen.  Vanaf dat moment begeef je je weer in de btw-sfeer en ben je verplicht je te melden bij de belastingdienst , facturen uit te reiken ,  je btw-nr.  op facturen te vermelden en btw bedragen op je factuur te zetten en natuurlijk de administratie  bij te houden.
*Hebben er investeringen plaatsgevonden waarbij er in de 5 jaren
voorafgaand aan het boekjaar, btw als voorheffing is afgetrokken? Houdt dan rekening met een herziening van de afgetrokken btw  als de afgetrokken btw gedeeld door de 5 jaren meer is dan €500,- . Je moet dan dat bedrag aan BTW terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed  reken je met 10 jaar.

Is de K.O.R. aantrekkelijk ?
De nieuwe K.O.R. is met name aantrekkelijk voor diegenen die prestaties verrichten aan particulieren. Bij dezelfde verkoopprijs wordt de marge groter omdat de btw hierover niet hoeft te worden afgedragen.