Betaling lonen, nieuwe wetgeving

Door het parlement is de WAS aangenomen. De WAS staat voor Wet Aanpak Schijnconstructies.
De Was is voortgekomen uit afspraken die vastgelegd zijn geworden in het Sociaal Akkoord van april 2013.
Wat houdt deze Wet precies in?

De WAS is bedoeld om schijnconstructies aan te pakken.

Een schijnconstructie wordt onder andere in het leven geroepen doordat zzp-ers werkzaam zijn bij een opdrachtgever, waarbij ze dezelfde handelingen verrichten als de werknemers van de opdrachtgever. In feite is dus zo’n zzp-er verkapt in dienst maar de opdrachtgever geeft je geen contract en draagt daarom ook geen premies voor je af.
Het aantal zzp-ers dat op deze manier aan het werk is neemt steeds meer toe. Er is sprake van een schijnzelfstandigheid.
Om deze schijnzelfstandigheid aan te pakken of tegen te gaan is er per 1 juli 2015 een nieuwe wet gaan gelden. Continue Reading…

Uitstel van betaling van belastingaanslagen

Het kan gebeuren dat u een belastingaanslag ontvangt die u op dat moment niet op tijd kunt betalen.
In een dergelijk geval kunt u vragen om uitstel van betaling. Ook kunt u vragen om uitstel van betaling voor een deel van de aanslag.

Uitstel van betaling kan op twee manieren worden aangevraagd, telefonisch en schriftelijk. Telefonisch uitstel vragen bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543) is mogelijk voor maximaal 4 maanden na de op de aanslag genoemde laatste vervaldag. Wilt u langer dan 4 maanden uitstel dan moet u dit schriftelijk doen.

Aan het telefonisch uitstel aanvragen zijn een aantal voorwaarden verbonden te weten: Continue Reading…