Wanneer aangifte erfbelasting doen ?

Wanneer aangifte erfbelasting  doen?

 

In de aangiftebrief van de erfbelasting adviseert de belastingdienst om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen om zo de betaling van belastingrente (op dit moment 4 %) te voorkomen.
Echter wie dit doet moet niet raar opkijken als hij juist extra rente betaalt.

Hoe zit dat ?

Na overlijden wordt over de eerste acht maanden nooit belastingrente berekend.  De te betalen  belastingrente begint dus pas te lopen precies 8 maanden na de overlijdensdatum.
Vraagt men nu snel een voorlopige aanslag aan dan ontvangt men een aanslag waarvan de betalingstermijn ruim voor deze 8 maanden verstrijkt en waarbij dus ook de  bijbehorende belastingrente per deze nieuwe  betalingsdatum begint  te lopen.
Betaal je dan weer na die uiterste datum dan moet je invorderingsrente (op dit moment 4 %) betalen, maar als je op tijd betaald dan kun je het geld weer minder lang op een spaarrekening  laten staan waardoor het weer minder opbrengt.

Het was dus beter geweest om later aangifte te doen.