Eindejaarstips en aandachtspunten 2015 / 2016

RB logo voor internet (gif)

Van onze beroepsgroep Register Belastingadviseurs hebben wij de eindejaarstips ontvangen. De eindejaarstips staan ingedeeld in verschillende categorieën. Omdat het hele bestand 56 pagina’s bevat hebben we ervoor gekozen om de categorieën te koppelen aan linkbare pagina’s. Zo kunt u direct naar het onderdeel van interesse klikken. De nieuwe pagina opent zich in een nieuw tabblad zodat u altijd weer terug kunt naar het oorspronkelijke bericht. De tekst is volledig opgesteld door de RB en Fiscaal up-to-date en is met toestemming van beiden gepubliceerd.

Inhoudsopgave per belastingsoort

Inkomstenbelasting – eindejaarstips
Inkomstenbelasting – aandachtspunten
Loonbelasting – eindejaarstips
Loonbelasting – aandachtspunten
Vennootschapsbelasting – eindejaarstips
Vennootschapsbelasting – aandachtspunten
Omzetbelasting – aandachtspunten
Erf- en schenkbelasting – eindejaarstips
Erf- en schenkbelasting – aandachtspunten
Diversen – eindejaarstips
Diversen – aandachtspunten

Is de fiscus toch attent ?

Ter info :

In de loop van de maand oktober zullen een heleboel belastingplichtigen een brief van de belastingdienst krijgen.
Deze brieven worden verstuurd omdat deze mensen waarschijnlijk te veel belasting hebben betaald. Om de teveel betaalde belasting terug te krijgen adviseert de belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting 2014 in te vullen om zodoende uit te rekenen of/en hoeveel geld je terug krijgt.

Er zijn 3 groepen belastingplichtigen waarnaar deze brieven zullen worden verstuurd :
1) Ouder/ verzorger van kinderen van 0-12
2) Ouder/ verzorger van kinderen van 13 – 21
3) Belastingplichtigen van 22 jaar en ouder