Bitcoins en inkomstenbelasting

Door de koersexplosie zijn bitcoins volop in de belangstelling van veel mensen. Moeten deze bitcoins in de aangifte Inkomstenbelasting worden vermeld ? Zo ja onder welke post?

Bitcoins in de aangifte inkomstenbelasting 2017
In box 3 moet het inkomen uit sparen en beleggen worden vermeld.
Bitcoins vallen onder Continue Reading…

Is de fiscus toch attent ?

Ter info :

In de loop van de maand oktober zullen een heleboel belastingplichtigen een brief van de belastingdienst krijgen.
Deze brieven worden verstuurd omdat deze mensen waarschijnlijk te veel belasting hebben betaald. Om de teveel betaalde belasting terug te krijgen adviseert de belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting 2014 in te vullen om zodoende uit te rekenen of/en hoeveel geld je terug krijgt.

Er zijn 3 groepen belastingplichtigen waarnaar deze brieven zullen worden verstuurd :
1) Ouder/ verzorger van kinderen van 0-12
2) Ouder/ verzorger van kinderen van 13 – 21
3) Belastingplichtigen van 22 jaar en ouder