Per 1 juli 2016 is het Minimumloon aangepast

Ieder half jaar wordt het minimumloon voor werknemers verhoogd.
Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2016 met 0,83% verhoogd
De bedragen die vanaf 1 juli 2016 gelden, zijn bekend. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016 is :
o € 1.537,20 per maand;
o € 354,75 per week;
o € 70,95 per dag.

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 juli 2016:
Leeftijd        Staffeling         Per maand       Per week         Per dag
23 jaar         100,0 %            € 1.537,20       € 354,75         € 70,95
22 jaar           85,0 %            € 1.306,60       € 301,55         € 60,31
21 jaar           72,5 %            € 1.114,45       € 257,20         € 51,44
20 jaar           61,5 %            €    945,40       € 218,15         € 43,63
19 jaar           52,5 %            €    807,05       € 186,25         € 37,25
18 jaar           45,5 %            €    699,45       € 161,40         € 32,28
17 jaar           39,5 %            €    607,20       € 140,15         € 28,03
16 jaar           34,5 %            €    530,35       € 122,40         € 24,48
15 jaar           30,0 %            €    461,15       € 106,45         € 21,29

Wat is het minimumuurloon? De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. De wet kent geen landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet. Het uurloon kan daarom per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder de ‘normale arbeidsduur’ wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. Deze arbeidsduur wordt voor een fulltime dienstverband in de meeste cao’s gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.