De nieuwe Kleine OndernemersRegeling ( K.O.R. )

 

WAT IS HET ?
De nieuwe K.O.R.  is een vereenvoudiging van de oude regeling . Bij de oude regeling werd gekeken naar de per saldo af te dragen BTW.  
Zat je als ondernemer onder de €1883 ,- aan af te dragen btw,  dan kwam je hiervoor in aanmerking en mocht je het btw-bedrag gedeeltelijk dan wel geheel (onder de €1345,-) terugvragen.

Bij de nieuwe ko-regeling bestaat de grondslag uit gerealiseerde omzet.
De nieuwe K.O.R. houdt in dat als je een omzet draait beneden de €20.000,- je vrijgesteld kunt worden van de BTW- heffing en de daarbij horende administratieve verplichtingen.
Dit betekent kortweg,  * geen aangiftes,
                                         * beperkte administratieve verplichting
                                         * geen vermelding van het btw nr. op de  facturen
                                         * geen aftrek van btw

WELKE OMZET TELT MEE VOOR DE GRENSBEPALING VAN € 20.000,- ?
Alle omzet telt mee behalve:
*de omzet van bepaalde btw-vrijgestelde diensten: zoals medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijver journalisten. (De omzet van levering en verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en omzet uit verzekeringen tellen wel mee voor de grensbepaling.)
*niet in Nederland met btw belaste omzet ( Deze is belast in buitenland) .
*omzet van verkoop roerende of onroerende bedrijfsmiddelen. ( Dit is
geen omzet in het kader van verlies en winst maar een incidentele verkoop
van een balanspost )

Kiezen voor de nieuwe K.O.R.  
Je kunt kiezen om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling. De keuze moet vóór 20 november 2019  binnen zijn bij de belastingdienst en kan alleen via het speciale aanmeldformulier

WAT ZIJN DE VOORDELEN ?
* Je draagt geen btw af over de omzet.

* Je hoeft geen btw- aangifte te doen.
! let wel, heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd ? Dan moet je aangifte omzetbelasting doen.
* Je hoeft geen facturen uit te reiken.
Mocht de klant erom vragen dan mag op de facturen geen btw-bedrag genoemd worden en mag er geen btw-nr. vermeld worden. (doe je dit wel dan val je automatisch weer in de btw sfeer). Vermeldt op de factuur dat er sprake is van vrijstelling van btw.
* Je hoeft geen volledige btw- administratie bij te houden.
! let wel, voor de IB aangifte moet je een boekhouding bijhouden.

 

WAT ZIJN DE NADELEN ?
* Je kiest de nieuwe K.O.R. vooruit voor een periode van drie jaar. Dat wil zeggen dat je vooraf moet inschatten wat de volgende 3 jaar gaat gebeuren.
* Als je investeringen doet dan kun je de btw hierover niet terug vragen.
* Is je voorbelasting hoger dan je btw afdracht dan krijg je deze ook niet meer terug.
* een vergunning voor verlegging van btw bij invoer kan niet meer worden toegepast.
* je kunt niet opteren voor btw-belaste verhuur bij onroerende zaken. (als je al opteert voor btw-belaste verhuur dan kun je niet kiezen voor de nieuwe K.O.R.)
* Zodra je omzet in enig tijd van het jaar boven de €20.000,- uitkomt vervalt de K.O.R. direct. Daarmee vervallen ook alle administratieve vrijstellingen/ voordelen.  Vanaf dat moment begeef je je weer in de btw-sfeer en ben je verplicht je te melden bij de belastingdienst , facturen uit te reiken ,  je btw-nr.  op facturen te vermelden en btw bedragen op je factuur te zetten en natuurlijk de administratie  bij te houden.
*Hebben er investeringen plaatsgevonden waarbij er in de 5 jaren
voorafgaand aan het boekjaar, btw als voorheffing is afgetrokken? Houdt dan rekening met een herziening van de afgetrokken btw  als de afgetrokken btw gedeeld door de 5 jaren meer is dan €500,- . Je moet dan dat bedrag aan BTW terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed  reken je met 10 jaar.

Is de K.O.R. aantrekkelijk ?
De nieuwe K.O.R. is met name aantrekkelijk voor diegenen die prestaties verrichten aan particulieren. Bij dezelfde verkoopprijs wordt de marge groter omdat de btw hierover niet hoeft te worden afgedragen.
 

Ondernemer en fiets van de zaak

Hoe zit het eigenlijk als je zelf ondernemer bent en je wilt een (elektrische) fiets op de zaak ?
Kan dat of beter gezegd loont zich dat ?

Het kan :
Voor de fiets geldt als hoofdregel : Gebruik je de fiets minimaal 10% zakelijk dan mag je kiezen of je hem op de zaak zet of niet en gebruik je hem 90% of meer zakelijk dan ben je zelfs verplicht om hem als zakelijk aan te merken. Woon-werkverkeer wordt door de belastingdienst als zakelijk betiteld.
Wat betekent dat ?
Aanmerken als zakelijk betekent dat alle kosten ten laste komen van de winst.
Dat geldt voor de kosten van de aanschaf maar ook voor de kosten als onderhoud, verzekering, reparaties en eventueel stallingskosten.
Dat betekent ook dat als je fiets, exclusief btw minimaal €450,- kost, je erop moet afschrijven. (max 20% per jaar).
Je kunt in bepaalde gevallen zelfs investeringsaftrek claimen. De zogenaamde KIA ( kleinschalige InvesteringsAftrek).
Privégebruik Fiets.
Net als bij privé gebruik auto heb je ook bij de fiets te maken met een privé gebruik. Dit houdt in dat als je de fiets privé gebruikt dat je voor dat percentage dat de fiets privé gebruikt wordt, geen kosten mag aftrekken.  Heel simpel gebruik je je fiets voor 50% privé, dan mag je ook maar 50% van alle kosten (dus ook de btw) als zakelijke kosten aftrekken.
Anders dan bij de auto mag je het privé gebruik van de fiets schatten en hoef je dus geen kilometeradministratie bij te houden. Hierbij is het wel van belang om reëel te blijven. Heb je twee fietsen dan is het makkelijk om aan te tonen dat 1 fiets zakelijk wordt gebruikt en de ander niet. Maar stel je bent lid van een fietsclub of je hebt een sportfiets dan kun je op 10 vingers natellen dat dit het privégebruik aanzienlijk kan verhogen.
B.T.W.
Al kort werd boven aangegeven dat je btw kunt aftrekken bij aanschaf en reparatie en onderhoud. Ook werd aangegeven dat bij privé gebruik slechts een deel van de kosten aftrekbaar is en dat geldt dus ook voor teruggevraagde btw. Er zal een verrekening moeten plaatsvinden in de btw.
Stel je houdt de fiets in privé?

Als de fiets voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt, kun je kiezen om de fiets al dan niet privé te houden.  Kies je ervoor om de fiets privé te rijden dan kun je geen werkelijke kosten aftrekken maar je mag wel per gereden km een bedrag van €0,19 ten laste brengen van de winst. Stel je woont 10 kilometer van kantoor en je fietst iedere dag naar je eigen kantoor dan heb je het in een jaar over 10km X 5 werkdagen X 48 werkweken X 0,19 ct  wat uitkomt op een bedrag van € 456,-

Loont het zich?
Als je het bovenstaande bekijkt dan kan het , indien het fiscaal mogelijk is, aantrekkelijk zijn om de fiets op de zaak te zetten. Je geniet dan naast de aftrekbare kosten het voordeel van de btw-teruggave en eventueel de KIA ( Kleinschalige InvesteringsAftrek). Zeker bij een nieuwe dure elektrische fiets kan dat behoorlijk lonen. Realiseer je wel dat de fiets minimaal 10% zakelijk gebruikt moet worden en dat je alleen het procentuele zakelijke gebruik van de kosten kunt aftrekken.