facturen, kassabonnen en btw

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen.
Een goed moment om kritisch naar administraties te kijken ten aanzien van factuureisen. De belastingdienst stelt hoge eisen aan facturen indien men deze wil gebruiken om de BTW in aftrek te brengen.
Deze uitgebreide eisen zijn terug te vinden op de site van de belastingdienst.
zie onderstaande link.
factuureisen – belastingdienst

De belastingdienst spreekt van het uitreiken van facturen en iedere ondernemer zou de factuureisen moeten kennen om facturen te kunnen uitschrijven, maar als ondernemer ontvangt u ook facturen.
Het is goed om te beseffen dat de belastingdienst de originele factuur wil zien, op de manier waarop deze is uitgereikt. Dus op papier op papier en digitale facturen digitaal.
Vaak ontvangen we kassabonnen en tot januari 2013 moesten ondernemers dan ook nog een aparte btw-bon laten maken om in aanmerking te komen voor de btw-aftrek. Continue Reading…