Spaargeld en belastingheffing

De belastingheffing die over het spaargeld (box 3 – inkomstenbelasting) wordt geheven is massaal aangevochten. Vooralsnog zonder succes.
De Hoge Raad heeft op 10-06-2016 (HR:2016:1129)beslist dat voor het jaar 2011 de belastingwet geldig is.  De belastingwetgever krijgt van de Hoge Raad een ruime beoordelingsmarge.
De strijd over de latere jaren zal waarschijnlijk voortduren.
De Hoge Raad laat voor het jaar 2011 de box 3-heffing in stand.
Het lijkt erop dat wanneer gedurende een reeks van jaren het rendement op bankrekeningen lager is dan 4 % de uitspraak van de Hoge Raad anders zal gaan luiden. Na 2011 zal dit jaarlijks beoordeeld worden. We houden dit voor u in de gaten.