VAR en BGL

Wanneer een opdrachtgever een zzp-er (zelfstandige zonder personeel) inhuurt en zeker wil zijn dat hij later geen loonheffing moet betalen over het aan de zzp-er betaalde vergoeding dient hij te beschikken over een aan de opdrachtnemer door de fiscus afgegeven verklaring, de verklaring arbeidsrelatie (VAR). In deze verklaring verklaart de fiscus aan de hand van een aantal door de opdrachtnemer ingevulde vragen hoe zij deze werkzaamheden beoordeelt. De werkzaamheden kunnen beoordeeld worden als 1) winst uit onderneming, 2) resultaat uit overige werkzaamheden of 3) dienstbetrekking.

Wanneer de fiscus verklaart dat Continue Reading…

Wetsvoorstel: VAR wordt ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL)

 

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat.
U leest hier de hoofdpunten uit het wetsvoorstel:

Beschikking geen loonheffingen (BGL)
Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan.
Wat staat er in de ‘Beschikking geen loonheffingen’?
Continue Reading…