RI&E de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie

Wat is Risico-inventarisatie en – evaluatie ?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een in de Arbowet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met als doel het bijdragen aan veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat dit teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken (door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige) of het werk gevaar kan opleveren en/of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en wordt schriftelijk vastgelegd. Een aangewezen preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de RI&E. Als eigenaar van een bedrijf met minder dan 25 medewerkers mag u zelf de preventiemedewerker zijn.

Bent U RI&E-plichtig?

Hoogst waarschijnlijk wel.
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is vanaf 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met (a) personeel, met (b) voor hun werkende ZZP’ers en/of (c) uitzendkrachten. Een verplicht onderdeel hiervan is het plan van aanpak. Dit staat vermeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties die mensen inhuren met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen in plaats van een branche RI&E instrument eventueel gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E

Om te zien of en hoe u uw RI&E moet invoeren kunt u op onderstaand stroomschema bekijken.
stroomschema RI&E
De boetes op het niet hebben van een RI&E zijn nogal fors.
Reden genoeg om uw bedrijf goed onder de loep te nemen.
Via het RI&E steunpunt kunt u gratis een Branche RI&E-instrument of Gezondheidsrisicochecklist invullen.
Een branche RI&E instrument is een hulpmiddel die het een werkgever makkelijker maakt om een RI&E op te stellen. Ze is ontwikkeld door brancheorganisaties, met als voordeel dat de risico’s die hierin aan bod komen, afgestemd zijn op de meest voorkomende risico’s in uw betreffende branche. Een bijkomstig voordeel is dat er geen vragen ingevuld hoeven te worden over risico’s die nooit voorkomen, terwijl dieper ingegaan wordt op risico’s die in de branche vaak voorkomen.Dit maakt het makkelijker om een RI&E te maken.
De branche RI&E instrumenten zijn te vinden via uw branche organisatie maar ook te vinden op https://www.rie.nl/ . Je kunt daar verder alle Arboregels vinden die belangrijk zijn in uw eigen branche.

Conclusie : Elk bedrijf waarbij of waarvoor andere mensen dan de eigenaar werken, heeft op zijn minst een Checklist Gezondheidsrisico’s nodig, doch in de meeste gevallen heeft u een RI&E nodig .Nieuw btw-nummer voor zzp-er

Voor het einde van dit jaar krijgen alle ZZP-ers waarbij het btw-nr. gekoppeld is aan hun BSN-nr eindelijk een nieuw BTW nummer.
Eindelijk inderdaad want als ondernemer ben je verplicht je BTW – nummer te vermelden op je facturen , op je websites en andere openbare middelen.
Voor een ZZp-er betekende dit dus dat hij zijn BSN-nr. open en bloot op internet had staan. Zeer gevoelig dus voor identiteitsfraude.
Veel zzp-ers weigerden dan ook om dit te vermelden , anderen deden het wel maar waren zich niet eens bewust van de gevaren.
De zzp-er mag nu tijdelijk de vermelding van het btw-nr op het internet verwijderen, maar op de facturen moet deze blijven staan.

De belastingdienst zal zoals al gemeld voor het einde van het jaar de nieuwe nummers uitreiken, vanaf dan ben je ook verplicht om dat nieuwe nummer te gaan gebruiken en te vermelden op je facturen en websites.
De belastingdienst zal het nieuwe nr. koppelen aan het oude nr.
zodat voor de communicatie met de Belastingdienst het oude, op het BSN gebaseerde nummer in gebruik blijft.
Op langere termijn streeft de Belastingdienst naar één btw-nummer dat je voor alle doeleinden gebruikt.