Uitstel van betaling van belastingaanslagen

Het kan gebeuren dat u een belastingaanslag ontvangt die u op dat moment niet op tijd kunt betalen.
In een dergelijk geval kunt u vragen om uitstel van betaling. Ook kunt u vragen om uitstel van betaling voor een deel van de aanslag.

Uitstel van betaling kan op twee manieren worden aangevraagd, telefonisch en schriftelijk. Telefonisch uitstel vragen bij de belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543) is mogelijk voor maximaal 4 maanden na de op de aanslag genoemde laatste vervaldag. Wilt u langer dan 4 maanden uitstel dan moet u dit schriftelijk doen.

Aan het telefonisch uitstel aanvragen zijn een aantal voorwaarden verbonden te weten:

– U mag geen ondernemer zijn
– de belastingschuld bedraagt niet meer dan € 20.000
– het gaat niet om een conserverende aanslag of om aansprakelijkheid
– u hebt voor andere aanslagen nog geen dwangbevel ontvangen
– als u ondernemer bent geweest mag u geen loon- of omzetbelastingschuld hebben.

Wanneer u schriftelijk uitstel van betaling aanvraagt kunt u dit doen via het formulier “verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting”. Dit formulier kunt u downloaden via de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Heeft u geen computer dan kunt u ook gewoon een briefje schrijven naar de belastingdienst waarvan het adres is genoemd op de aanslag. Schriftelijk kunt u uitstel vragen voor maximaal 12 maanden.
Wanneer u uitstel van betaling vraagt bent u altijd invorderingsrente verschuldigd. De termijn waarover u rente bent verschuldigd begint te lopen vanaf de uiterste betaaldatum die genoemd is op de aanslag en eindigt bij het betalen van de laatste termijn. De hoogte van de invorderingsrente is wisselend en wordt per kwartaal vastgesteld. De invorderingsrente bedraagt momenteel 4%.